Chat with us, powered by LiveChat Skip to main content

Roof maintenance

Ook uw dak behoeft de nodige aandacht. Braat Dakbedekking biedt verschillende abonnementen aan voor het onderhoud van uw daken. Aan de hand van een aantal factoren wordt met u bepaald welk abonnement het beste aansluit bij uw eisen en wensen.

Een standaard inspectie- en onderhoudsronde vindt normaliter één keer per jaar plaats. Tijdens deze dakinspectie worden uw daken objectief door onze specialisten gecontroleerd. Ook kleine werkzaamheden tijdens de inspectie vallen onder dit onderhoudscontract, zoals bijvoorbeeld het reinigen van goten en daken en eventuele noodzakelijke reparaties.

Bladeren verstoppen de afvoer

Bladeren en mos verstoppen de dakgoot

Puin en vuil blokkeren de afvoer

Een door vervuiling verstopte afvoer

Bomen die hun bladeren verliezen op het dak

Call me back