Dakinspectie

Een dak is pas echt waterdicht wanneer deze perfect uitgevoerd is door betrouwbare vakmensen en met het juiste dakdichtingssysteem. Daarnaast is het van belang dat een dak goed onderhouden blijft. Vergeet niet dat onder uw dak een kapitaal aan uitrusting en dure goederen staat. Als uw dak niet van tijd tot tijd een inspectie krijgt, loopt u het risico om waterschade te krijgen. Waterschade kan voor grote kosten zorgen, dat eenvoudig voorkomen kan worden door het dak regelmatig te laten inspecteren. De meeste verzekerings- en waarborgcontracten schrijven uitdrukkelijk een jaarlijks onderhoud van uw dak voor, in uw eigen belang.

Als u in dakinspectie investeert, dan verwacht u dat dit professioneel gebeurd. Braat Dakbedekking heeft de nodige kennis en ervaring in huis om voor u een grondige dakinspectie uit te voeren. Op dagelijkse basis voeren wij dakinspectie uit over het hele land. Wij kunnen snel de risicofactoren op uw dak ontdekken en de vochtgevoelige plekken op het dak meteen aanwijzen. Denk aan bijvoorbeeld dakdoorvoeren, dakdoorbrekingen, hemelwaterafvoeren, blazen, scheuren enzovoort. Wordt er tijdens de inspectie een probleem op uw dak waargenomen? Dan herstellen wij dit per direct voor u, zolang dit mogelijk is.

Bel mij terug